- Filmdagbok

Beste film: Juni

Eg ser i ettertid at eg har vore veldig raus med å putte Absolutt anbefalt som mi meining på ulike filmar denne månaden. Heile sju filmar har fått dette stempelet, men så har eg også sett 38 i løpet av juni.

Eg er nesten frista til å lage ei liste med 6eks utvalgte og liste dei alle, for alle filmane byr på heilt forskellige opplevelsar, men eg vil halde meg til min påstarta tradisjon med å nominere tre, deretter trekke fram ein til slutt.

Etter mykje fram og tilbake har eg beslutta å rette fokuset mot Ghost World, Before Sunset og V for Vendetta

Ghost World blir den filmen eg vil anbefale mest, ettersom det er den filmen som har festa seg best i tankane mine i ettertid. Ein verdig adapsjon av ein grafisk roman, men likevel ikkje heilt korrekt sett på historie mot historie, noko som gjer sitt til at ein får ei ny opplevelse om ein berre har fått sett og lest eine.

I grunn kan eg gå god for alle sju Aboslutt anbefalt-filmane.