- Filmdagbok

Masteroppgåve om sjangerestetikken og narrativiteten til den norske kinoplakaten

I 2010 fullførte eg mastergraden min i visuell kultur på NTNU i Trondheim. Eg skreiv då ei masteroppgåve med tittelen Om sjangerestetikken og narrativiteten til den norske kinoplakaten – frå 1985–1989 og 2005–2009. Oppgåva analyserte utviklinga av norske kinoplakatar frå noko tilfeldige uttrykk på 1980-talet med meir gjennomtenkt oppbygging på 2000-talet. Masteroppgåva er tilgjengeleg på sida Om sjangerestetikken og narrativiteten til den norske kinoplakaten – frå 1985–1989 og 2005–2009 (ntnu.no).