- Filmdagbok

Masteroppgåve som samanliknar profesjonell filmkritikk og amatørkritikk

I ei masteroppgåve frå 2012 av Elisa D'Alto gjer forfattaren ei samanliknande analyse av profesjonell filmkritikk og amatørkritikk. I korte trekk har filmmeldingar skrive av amatørar blitt samanlikna med dei skrivne av profesjonelle filmkritikarar. Interessant lesning for dei som ønskjer å gå litt meir i djupna.

Les samandraget på Filmkritikerens død? En sammenlignende analyse av profesjonell filmkritikk og amatørkritikk (uib.no), og last ned oppgåve frå same side.