- Filmdagbok

Sjåliste er lansert

Ulike strøymetenester har sine lister kor du kan samle titlane du vil sjå. JustWatch har eit godt alternativ for å halde orden her. Eg har laga mi eiga enkle liste på Sjåliste, for å kunne ta med titlar som JustWatch ikkje har.