- Filmdagbok

Sløyfe på juni

Sommaren er her for alvor. Talet på sette filmar og tv-seriar har gått drastisk ned, noko eg vil svare med eit kort innlegg.

16 filmar, fire tv-seriar og ein temapost (Romvesen med stålgebiss). Best på filmfronten var Das Boot, ein film som må sjåast! Goal II: Living the Dream var dårlege saker og gjekk til nøds, unngå han!