10 Years

2011 / Film
25. oktober 2017
3/5

Denne filmen var morosam, men deler var veldig føreseielege. Eg likte at filmen viste liva til desse karakterane utan å nødvendigvis skulle fikse dei. Mange filmar har prøvd å få ein lukkeleg slutt for alle involverte og i livet som eigenleg ikkje er tilfelle.

Skodespelarane som er valde til filmen er gode i rollane sine. Det svake er mangelen på djupn hjå karakterane. Likevel fekk eg det totale biletet. Og i scenene kunne eg merke kjenslene til personane som er involvert, slik som i dei rare scenene er overtydande rare og dei lukkelege scenene verkeleg gjer meg lukkeleg.

Til slutt bryr eg meg ikkje om kva som er det neste som skjer. Eg ville sannsynlegvis ikkje kjøpt denne filmen.

10 Years 2011 plakat - Filmdagbok