1958 (1980)

Film / 22. august 2008
2/5

Sjeldan har norsk byungdom på 1950-talet vorte så frisk portrettert som i Oddvar Bull Tuhus sin tidlege 1980-talfilm 1958. Med sex, alkohol og ikkje minst rock som tema er det duka for eit norsk nostalgikalas på mange måtar.

I vennegjengen som består av Arne, Morten, Hanser'n, Eddie, Knut, Doffen, Jan og jentene Tove og Beate er dagane prega av å vera lei skule, rockeinteressert og det å verta kjærastar. Meir enn noko anna er det veneforholda som utgjer filmen. I forsøk på å samanlikna dette med ein enkelt kjent amerikansk film streifa tankane innom både Grease på grunn av den skildra tidsepoken og at desse kom berre ut med to års mellomrom, som med Marlon Brando i The Wild One (Montages) på grunn av tøffe gutane og motorsyklar og igjen tidsepoken, før eg kom på tanken om at dette mest av alt er i ånda av American Graffiti i skildringa av ungdom som eigenleg ikkje gjer noko anna enn å får tida til å gå. No skal det for nemnast at 1958 på langt nær når opp til American Graffiti.

Då eg stod på universitetsbiblioteket for å sjå gjennom kva norske filmar dei hadde til utlån sitt dukka det opp ein likesinna og sikkert langt meir filminteressert enn meg som kunne anbefale 1958 på grunnlag av at han er teit morosam. I kretsen hans var filmen ei hit på vorspiel. Allereie same kvelden sat eg heime med DVD-ein og våga meg i gang utan alkohol i kroppen. Og eg kan skriva under på at denne har festlege stundar òg i edru tilstand. Her er det snakk om på det beste ein gjennomsnittleg god film, med nok av morosamt dårlege sekvensar som med jamne mellomrom gjev solide latterkuler. Enkelte av karakterane er til tider patetiske i forsøket på å vera tøffe, spesielt kvisetrynet Doffen som forutan å aldri få seg dame går rundt og seier tøft medan han gjev tommel opp og er den kulaste i verda. At ingen kan spela godt er på langt nær noko problem, det kan sjåast på som ein fordel då merksemda vert trekt frå mykje anna som er teit og dårleg.

Uansett kor dårleg han måtte vere i fråplukka tilstand synst eg 1958 til tider er eit interessant skode, det er ein viss dynamikk i gruppa. Sjølv om problema ungdomen støyter på er relativt banalt framstelte, så er 1980-tal sin produserte variant av året 1958 av den tidslause typen. Sett bort frå eit par grufulle hårsveisar og anna småtteri er det lite som hadde trunge å forandrast for at dette skulle ha vore om året 1990 .

Sett bort i frå regi, klypping, det tekniske, skodespelarprestasjonar og litt slikt så fungerte dette i grunn heilt midt på treet, mest takka vera at det er ein lett og per i dag morosam film. Ikkje naudsynlegvis den første norske filmen du treng å hoppa på, men for all del heller ikkje den siste.

1958 1980 plakat - Filmdagbok

Regi

Oddvar Bull Tuhus

Manus

Jan H. Jensen, Tore Torell, Oddvar Bull Tuhus

Skodespelarar

Rune Dybedahl, Cecilie Holter, Anders Volle, Margot Alfstad, Mona Jæger, Jappa Calmeyer, Tone Christine Senstad, Roar Westerås, Øyvind Janeschitz, Lars Espen Backe

Sjangrar

Action, Drama, Krim

Land

Noreg

IMDb

IMDb-side om 1958

Forfattar