3:10 to Yuma

1957 / Film
21. juni 2018
3/5

Ein sømeleg western. Ikkje best, det er altofr mange uoverensstemmelsar i handling, spesielt slutten. Men filmen er rimeleg underhaldande likevel.

Det er den konstante kampen, moralsk og mentaly, mellom den lovlause Ben Wade (spelt av Glenn Ford) og fangaren hans Dan Evans (spelt av Van Heflin) som gjer denne filmen interessant. Så mange høve for Evans til å gjera noko anna, noko uetisk, men vil gripe høva?

Det er skodespelat til spesielt Ford, men òg Heflin, som gjer denne filmen god å sjå.

3:10 to Yuma 1957 plakat - Filmdagbok