3 Godfathers

Film · 1948 · · 6. mai 2020
3/5

I 3 Godfathers skal tre menn rane ein bank, for så å flykte over grensa til Mexico. Men ting skjer ikkje som planlagt etter ranet, og dei kjem fort i ein situasjonen kor dei manglar vatn.

Filmen omhandlar overleving for dei tre mennene som har ein marshall med hjelparar i ryggen. Historia utviklar seg også vidare med andre hendingar undervegs, men eg tenker å unnlate å skrive meir her. Det er så få store linjer å oppsummere, at det vil øydelegge eventuell glede i å oppdage det sjølv om du ser filmen.

3 Godfathers er ein film av John Ford med John Wayne i hovudrolla, men er verken den beste filmen til den eine eller andre. Det betyr ikkje at filmen er utan kvalitetar. Han er god på å formidle ein tilsynelatande håplaus situasjon med akkurat nok glimt av håp og humor til at det gir preg av ein hovudstraumsfilm framfor å vere dyster realisme.

IMDb-logo
3 Godfathers 1948 plakat - Filmdagbok