Aloft

Film · 2014 · · 20. oktober 2016
2/5

Aloft er ein ambisiøs film i at han vil fortelja ei passe kjedeleg historie, men bruke gode skodespelarar, ser bra ut og er sponsa av tallause institusjonar. Noko som kan tyde på at få aktørar har sett eit innteningspotensiale i han.

Det stemmer med mitt inntrykk av filmen. Det er potensiale til ei interessant historie, men det blir viska ut i mangelen på å enten bygge opp ei vedvarande og gripande stemning eller gi filmen et godt driv.

Jennifer Connelly og Cillian Murphy er begge skodespelarar som trekk meg mot filmen, men deira nærvær gjer lite her. Filmen bidrar mest til eit ubehag då dei manar fram tankar om at eg kastar bort livet mitt på dette.

Ved sida av mangel på framdrift forureinar filmskapar Claudia Llosas stemme filmen med ei masse vås om læking og kunst. Tema som fungerer best under dekke av fiksjon, men som i ein film med tilnæmring til realisme bør bli kritisert.

IMDb-logo
Aloft 2014 plakat - Filmdagbok