Am Ende kommen Touristen

2007 / Film
1. mars 2008
4/5

Tysk og lite komplisert film om en ung tyskar som vel å avtene siviltenesta på ungdomssenteret knytta til Auswitch-museumet. Der finn han kjærligheten og blir engasjert i tingene som foregår rundt seg.

På overflata er dette en lett og lystig film som mellom anna spiller på Polen og Tyskland-vitsing. Det som gjør det til en bedre film er at den består av flere lag som frivillig kan utforskes, denne meiningstilførelsen er en fin ting som jeg kom til å sette pris på her.

Am Ende kommen Touristen 2007 plakat - Filmdagbok