Another Woman

Film · 1988 · · 22. juli 2008
4/5

Ei kvinne i femtiåra hamnar i midtlivskrise og opplever at det meste rundt ho raknar eller forandrar seg. Another Woman er som den to år seinare filmen Alice ein film om ei kvinne i ein fase av livet der situasjonen er trudd å vere stabil, men ting er langt i frå å vere på plass. Mens Another Woman er meir drama prøver Alice å gi ei humoristisk vinkling, men dei er enda tematisk like.

I rolla som Marion Post har me Gena Rowlands, Marion skal skrive ei bok og leiger kontor til dette formålet ettersom byggearbeid forstyrrar ho i heimen. Frå det nye kontoret kan ho høyre kva pasientane fortel psykologen i naborommet og blir soge inn i historia til ei gravid kvinne spelt av Mia Farrow, på eit psykologisk plan framfor å bli ein av dei fantasiprega filmane til Woody Allen. Ved siden av dette følger me Marion gjennom ein tøffare periode i privatlivet der fleire ting vil gå opp for henne.

Det skal ikkje vere noko tvil om at eg føretrekk denne måten frå Woody Allen å lage film på framfor kva Alice er blitt med sin fantasi. I filmografien hans fører denne seg inn blant Interiors og September i å fortelja om kvinner med problematiske liv, utan at den omhandlar psykiske problem. Det er nok ikkje den ultimate Woody Allen-filmen, i blant kjennest han litt for lang og langsam, men sluttvurderinga hellar i positiv retning og du sit igjen med vitskap om at denne filmen har formidla noko av meining.

IMDb-logo
Another Woman 1988 plakat - Filmdagbok