Ashby

Film · 2015 · · 28. november 2015
3/5

Kontrastene er store mellom unge high school-elev Ed og avdanka CIA-agent Ashby i filmen Ashby.

Det handlar om ein elev som er ny på ein skule, og som ei skuleoppgåve han må skrive treng han eit forbilde som er ein eldre person. Naboen viser seg å vere ein sånn person, og dei knyter etter kvart kontakt. Ufrivillig frå naboen Ashby si side først, men begge ser etter kvart verdien i å ha etablert kontakten.

Asbhy er ein drapsmann. Han er ingen vanleg, god rollemodell. Og Ed er også ein eigen variant av ein ungdom enn filmar vanlegvis tyr til. Han er smart, men ikkje typisk nerd. Han er rett og slett ein vanleg fyr. Kanskje litt kjedeleg på overflata, men som person har han likevel sine utfordringar som gjer han interessant.

Vrien til Ashby er den mørke agendaen til karakteren Ashby, som også gjer filmen diskutabel. Det er ikkje direkte humor, men det er heller ingen gode poeng. Så her siktar filmen mot eit eller anna udefinerbart som eg heller ikkje har aning om han treff. Det meste som handlar om Ed og som er ei form for oppveksthistorie, er i grunn kurant underhaldning. Og spesielt og seriøst eller humoristisk nok til å bli godtatt som godt.

IMDb-logo
Ashby 2015 plakat - Filmdagbok