Assault on Precinct 13

God som rein spenningsfilm, men elles ganske lik mykje anna.

Eg vart elles overraska over at eg ikkje oppdaga noko særleg av feil i filmen, for eg sat mest og konsentrerte meg om å oppdage det.

Assault on Precinct 13 2005 plakat - Filmdagbok