Avalon

1990 / Film
28. mars 2012
3/5

Avalon er den tredje av Barry Levinson sine Baltimore-filmer. Dette er filmer med handlingen lagt til den amerikanske storbyen i perioden rundt 1940 til 1960. Barry Levinson var fra Baltimore, og har henta mye inspirasjon fra sin egen barndom og ungdom.

Avalon er en saga om familien Krichinsky, som med fem brødre kom til USA på begynnelsen av 1900-tallet. Han handler om en familie som veks, blir rikare og slår seg opp på butikksal. Historien tar utgangpunkt i en ekte familie, og utspiller seg rundt 1950-tal, etter at dei fem brødrene har etablert seg og fått barn som igjen har blitt voksne.

Det er den amerikanske drømmen det handler om. Men filmen er òg en refleksjon på prisen den amerikanske drømmen har. Det handler om en sammensveiset familie med tradisjonar, og hvordan denne endrer seg over to nye generasjonar etter å ha komme til et nytt land.

Det er stort sett former for rikdom som blir portrettert. Filmen kan således sies å være et glansbilde på 1950-tallet som en amerikansk gullalder. Begrepet gullalder er likevel subjektivt. Begynnelsen av det 20. århundre var prega av økonomisk framgang i USA. Mens USA på 2000-tallet har hatt det sterkaste militære, har herska over verdenshavene og har hatt den største økonomien. Så dette kan diskuterast.

Avalon er dessverre ingen gullalder innenfor film. Det er den svakaste av Baltimore-filmene jeg har sett hittil, som inkluderer Diner og Tin Men. Men Avalon har sine styrkar òg. Etter en tålmodig første halvdel av den to timer lange filmen tar det seg opp. Fra å være en beretting om en familie som er mindre spennende, begynner ting å skje. I større grad enn tidlig i filmen får vi se hva roller dei ulike spiller i både familien og filmen, og hvem dei er som personer.

Jeg kan innfinne meg med at andre halvdel aldri ville hatt denne effekten uten et grunnlag lagt i første halvdel. Kritikken min går på at vi burde fått hint om hva filmen ville, allerede i begynnelsen.

Avalon 1990 plakat - Filmdagbok

Relaterte innlegg