Before I Disappear

Film · 2014 · · 18. august 2015
2/5

Ein fyr som er i ferd med å ta livet av seg, får ein telefon. Det er hans søster som han ikkje har hatt kontakt med på fleire år. Ho ber han passe på hennar elleve år gamle dotter. Og slik byrjar det at fyren må utsetje sjølvmordet sitt.

Before I Disappear er ein mørk komedie som innleiingsvis byr på nokon absurde komiske avbrekk. Dette gav meg tidleg eit håp om tid vel brukt. Men gradvis snur det til å bli ein saktegåande og ei mest dyster oppleving. Parallelt med dette byrjar eg å kjede meg, meir og meir.

På eit tidspunkt gav eg opp filmen. Filmen ser og høyres bra ut, og gir nokon positive inntrykk trass lågt budsjett, men det er ikkje nok når historia og framdrifta er tam og treg.

Before I Disappear er ein film omtrent midt på treet, men litt under på grunn av det eg nemner. Og trass lite utdjuping om han, så var det ein vrien film å plassere. Fordi han er god på enkelte ting, men ikkje på å sette det saman til ein god total.

IMDb-logo
Before I Disappear 2014 plakat - Filmdagbok