Benji

Film · 2018 · · 3. August 2018
3/5

Denne filmen leverer ei oppdikta røynd der kjensler tel meir enn fysisk humor med teite skurkar. Eg hadde medkjensle for Benji då han var på gata i regnet og ting såg dystert ut. Og eg likte mystikken i byrjinga, om kjærasten hans som er ein intelligent hund som også overraska meg undervegs i filmen.

IMDb-logo
Benji 2018 plakat - Filmdagbok