Cat Watch 2014: The New Horizon Experiment

Serie · 2014 · · 19. November 2020
3/5

Cat Watch 2014: The New Horizon Experiment, eller Cats Undercovered som serien også blir kalla, er ein BBC-serie på tre episodar om eit britisk forskingsprosjekt på kattar. I løpet av desse tre episodane får me vite om atferd, biologi og sosiale aspekt ved kattar i tre ulike miljø: By, tettbygd strøk og gard.

Det er ein del interessante ting som blir utforska her. Og det er mange fine bilder. Til å vere tre timar med tv skulle det ha vore meir innhald, og sjølv om ein del nok har blitt stadfesta i dette studiet, så saknar eg meir. Det er artig å sjå på, men blir ikkje heilt topp.

IMDb-logo
  • Cat Watch 2014: The New Horizon Experiment 2014 plakat - Filmdagbok
  • Cat Watch 2014: The New Horizon Experiment 2014 plakat - Filmdagbok