Christmas in Conway

Film · 2013 · · 18. December 2016
3/5

John Kent Harrison har regissert Christmas in Conway, eit romantisk drama frå 2013 Og ein Hallmark Hall of Fame-film.

Mitt umiddelbare inntrykk av kva dette kunne vere, då eg bladde forbi filmen for første gang, var dette som ein vaksnare film og eit meir seriøst drama. Eit velkomme tilskot til dei mange enkle romantiske komediane som har preget dei sette julefilmane i år. Ettersom julefilmane har gått i eit forrykande tempo her, var det ikkje tid til å gjere seg opp for mange meiningar om kva dette kunne vere. Men kjente skodespelarar heva forventingane litt.

Christmas in Conway handlar om ein mann som vil sette opp eit pariserhjul i hagen, for at den døande kona hans skal kunne gjenoppleve eit felles minne frå tidleg i forholdet deira. Parallelt med deira historie blir ei om deira heimesjukepleiar som held til hjå dei fram til kona dør fortalt.

Dette verkar som ein passe velprodusert film. Han er ikkje så omfattande, så det han gjer er det tydelegvis nok ressursar til å gjennomføre. I tillegg skiltar filmen med gode skodespelarar, altså meir enn ein, i sentrale roller. Dette hevar inntrykket.

John Kent Harrison har gjort ein godkjent jobb i å formidle drama og få fram det som skal til frå skodespelarane. Filmen er elles ikkje spesielt komplisert eller med nokon særpreg.

Andy Garcia, Mandy Moore og Mary-Louise Parker er trekkplastera her. Tre gode skodespelarar, kor iallfall Andy Garcia og Mary-Louise Parker har tyngde. Mandy Moore er også flink, og gjer ein god jobb her. Det verkar nok inn på opplevinga av filmen å ha desse med. Noko som gjer det litt vanskelegare å vurdere historia til filmen for seg sjølv.

Christmas in Conway har opptil fleire mål, men det er reine plankekøyringa dit. Sjølv om filmen formidlar eit seriøst tema, sjukdommen til karakteren til Mary-Louise Parker, stikk det ikkje djupt nok.

Dette er ein kurant film, med nokon lyspunkt. Det er Andy Garci som stikk av med mesteparten av merksemda. Resten er fornøyeleg på eit litt over middels nivå.

IMDb-logo
Christmas in Conway 2013 plakat - Filmdagbok