Dorm Daze

Film / 2003
2/5

Greitt som lite krevjande high school-komedie med pene, overflatiske damer og utan særleg historie.

Berre ei suppe med forviklingar og eit par litt kjente ansikt. Litt kjente som Cameron Richardson frå den avlyste serien Point Pleasant, Chris Owen frå American Pie og Tony Denman frå Sorority Boys.

Dorm Daze 2003 plakat - Filmdagbok