DumbLand

Serie · 2002 · · 29. januar 2008
2/5

Så over til noko helt anna. DumbLand ser ut som det er teikna i Microsoft Windows Paint, humoren passar nivået, men er på ei anna side brutal.

Over åtte kortare episodar, alle lansert i si tid via nettsidene til David Lynch, møter me ein prompeglad, brautande mann som må stri med daglegdagse problem som maur i huset, passe på den tilbakeståande onkelen sin, få bank av tanta si og kjefte ut kona.

Alt med DumbLand er enkelt: Oppbygginga, poenga, animasjonen og humoren. David Lynch har eigne idear om det teikna formatet eg ikkje kjem til å gå innpå her, så det var sagt, i tilfelle DumbLand har ei djup meining vil eg jo heilgardere med for å ha påstått dette er utelukkande simpelt.

IMDb-logo
TV Time-logo
Filmfront-logo
DumbLand 2002 plakat - Filmdagbok

Sjangrar

Land