Event Horizon

Film · 1997 · · 14. januar 2010
3/5

I år 2047 blir ei gruppe astronautar sendt for å etterforske og berge eit romskip som lenge har vore forsvunne, Event Horizon.

Skipet forsvann på mystisk vis sju år tidlegare på si jomfrureise. Ved tilbakekomsten til skipet blir det endå meir mystikk då mannskapet om bord i bergingsskipet oppdagar sanninga bak forsvinninga, og noko som er endå verre enn det igjen.

Event Horizon er ein science fiction-film som er god, men som ikkje helt når opp. Det er ein artig og stor ide, men utføringa er litt for typisk og tynn.

IMDb-logo
Event Horizon 1997 plakat - Filmdagbok