Fireflies in the Garden

Film · 2008 · · 9. april 2016
2/5

Eg er usikker på kva Fireflies in the Garden prøver på. Visst er dei ulike delene av filmen tydelege nok, som forsøket på å takle ein dårleg barndom, sorg, familietrøbbel og slikt.

Totalen er for meg eit svakt resultat av sine deler. Som surrar i veg utan at for mykje ser ut til å skje. Det kan vere ein kunst å skape ein roleg og jamn film der ein del skjer mellom linjene. Fireflies in the Garden er på ein uforståeleg måte ein film der lite skjer føre kamera, mellom linjene, men likevel på ein annan måte.

Det er ikkje til å legge skjul på at eg kjeda meg gjennom denne filmen. Og keisemd er det største minuset til filmen.

IMDb-logo
Fireflies in the Garden 2008 plakat - Filmdagbok