Gravity

Film · 2013 · · 4. april 2014
4/5

Gravity er ein intens, spennande og enkel science fiction og thriller. Handlinga er lagt til verdsrommet og eit oppdrag som går skikkeleg i dass. Romskipet til Sandra Bullock og George Clooney blir øydelagt, og ein kamp som krev kløkt byrjar.

Overdriving er ordet eg vil bruke for å skildre det meste som skjer i Gravity. Men innanfor realistiske rammer. Eller for å konkretisere, realismen til filmen. På film handlar det om å formidle noko på ein måte som gjer det truverdig. Som at dette kunne ha skjedd, om enn usannsynlig. Dette gjeld både i dei villaste fantasifilmane til dei mest jordnære og sanningsbaserte.

Her handlar det heile vegen om spenning og liv som heng i tynne trådar. Gravity klokkar inn på mi favorittlengde på ein og ein halv time. På denne tida blir ikkje tid kasta vekk, og det blir lite tid til unødvendig fyll.

IMDb-logo
Gravity 2013 plakat - Filmdagbok