Ill Met by Moonlight

Film · 1957 · · 12. oktober 2009
3/5

Britiske spesialsoldatar skal kidnappe ein tysk general. Deretter gjeld det å kome seg unna. Premissane er like i Ni liv og Kampen om tungtvannet. Ill Met by Moonlight lykkast i å vere ein hyllest til bragda, sjølv om han ikkje alltid er like spennande.

Som med fleire andre Michael Powell og Emeric Pressburger-filmar er det eit nyansert bilde av dei mest sentrale karakterane, og ein respekt for personen trass i nasjonalitet og side i krigen.

Eit nydeleg svart-kvittfoto må trekkast fram, som stadig slo tilbake og imponerte. Og den forvirrande tekstinga som ikkje var oversett, og som blanda språk tilfører eit likevel positivt skilje.

Ill Met by Moonlight 1957 plakat - Filmdagbok