Master of None

Serie · 2015–2017 · · 14. mai 2017
4/5

Netflix-serien til Aziz Ansari og Alan Yang har førebels gått ein sesong, og min dom av serien hittil er nesten utelukkande positiv etter ti episodar.

Master of None er ein komedie med Aziz Ansari i hovudrolla. Det handlar stort sett om livet til karakteren hans. Episodane har eigne tema, men heng kronologisk saman. Det er ein serie full av poeng, og i mange av dei god humor. Han er skodespelar, stort sett i reklamefilmar, og har ein fleksibel kvardag som gir serien rom for varierte og kortare historier. Det er romantikk i nokon av episodane, andre er meir lausrive frå den overordna historiearken.

Med tanke på stemning og tilnærminga til kvardagslege forhold kjem eg ikkje unna å samanlikne med serien Louie. Men Master of None gir inntrykk av å skape større avstand mellom Aziz Ansari som oppdikta Dev, enn Louis C.K. har til oppdikta Louie. Og serien Louie går også langt djupare i alvorlege episodar.

Etter første episode som for meg fungerte best som oppvarming, blei eg fort hekta på Master of None. Det tok likevel eit par episodar til før eg kan sei eg kom godt nok inn under huda på dei sentrale karakterane. Logisk nok ettersom dei første episodane varierer og brukar tid på å introdusere miljøet rundt Dev.

Eg får etter kvart stor sans for måten Dev og hans romantiske liv blir formidla. Dette er topp leveranse. Og måten serien tilpassar tidsrom til historie på, gjer det til meir enn den vante, langdryge seriestrukturerte romantikken.

Dommen etter første sesong er god. Skulle eg sei serien mangla noko så er det først og fremst meir alvor. Som komedie har dette lagt seg på ei fin linje.

Master of None 2015-2017 plakat - Filmdagbok

Skodespel

Aziz Ansari (I)Eric WareheimLena WaitheVis alle

Sjangrar

Land