Open Windows

Film · 2014 · · 19. oktober 2019
3/5

Open Windows er ein film der heile handlinga blir formidla gjennom ein pc-skjerm. Pc-en til hovudpersonen blir broten inn på i byrjinga av filmen, og han blir pressa til å utføre handlingar. Alt blir fortalt via overvakingskamera, webcamera til pc-en, mobiltelefonar og andre kameraløysingar.

Det handlar om ein mann som driv ei fanside for ein skodespelar. I tilknyting til ei lansering han skal vere med på, blir pc-en hans like i forkant broten inn på, og han kjem seg aldri til lanseringa. I staden for må han gjere som hackaren på andre sida seier, elles går det dårleg.

Filmen serverer gradvis informasjon og avsløringar som utgjer historia. Ved å skrive meir om historia, blir handlinga avslørt. Og sidan denne filmen balanserer på kanten til å kunne vere av interesse for enkelte, med måten sin å fortelje historia på, avstår eg frå avsløringar.

Tidleg i 2019 såg eg filmen Searching, som brukar same forteljarteknikken. Searching handla om ein far som skulle finne den forsvunne dottera si, og heile handlinga blei formidla gjennom ein pc-skjerm. Open Windows er nokre år eldre, men når aldri opp til Searching i måten ein pc-skjerm blir brukt. Det er sånn passe greitt gjennomført, men manglar variasjon. Det går stort sett i det same.

Eit anna punkt Open Windows ikkje akkurat briljerer på er skodespelarane. Elijah Wood har eg ingenting å utsetje på. Han er i beste fall for god for filmen. Sasha Grey er eindimensjonal og uinteressant, og er lite truverdig i skodespelet sitt.

Kanskje eg er prega av at Open Windows blei funne blant mange andre dårlege filmar, men eg tykkjer at dette ligg nære i uttrykket og innhaldet å vere ein film med lågt budsjett. Det er litt som at filmen har ambisjonar og prøver seg på kule ting, men mangelen på midlar blir forsøkt dekka.

IMDb-logo
Filmfront-logo
Open Windows 2014 plakat - Filmdagbok