Planet of the Apes

Serie · 1974 · · 19. desember 2019
3/5

Tv-serien Planet of the Apes kom ut etter den femte Planet of the Apes-filmen på 1970-talet. Det byrja med den flotte filmen Planet of the Apes i 1968, og blei gradvis dårlegare fram til den svake filmen Battle for the Planet of the Apes kom i 1973. Etter filmane kom denne serien i 1974, og animasjonsserien Return to the Planet of the Apes i 1975. Så blei det stille på apefronten i nokre tiår.

Serien handlar om to astronautar som blir sendt fram i tid og krasjar på jorda igjen på 3000-talet. Det er ei tid då apane har teke over jorda, og menneska er ein trussel mot dei. Alle teikn på intelligens hjå menneske blir undertrykt og slått ned på. Og dei to astronautane blir umiddelbart ein trussel. Men dei evnar å rømme med hjelp frå ein sjimpanse.

Heile serien på 14 episodar går ut på at dei to astronautane og sjimpansen rømmer frå stad til stad. Dei slepp såvidt og alltid unna soldatane som jaktar på dei. Undervegs så møter dei undertrykte menneske som dei forsøker å lære å stå opp for seg sjølv.

Tempoet i episodane er noko tregt. Historiane er repeterande. Produksjonskvaliteten er midt på treet. Men skodespelet og karakterane er god nok til å halde det gåande i ein sesong. Eg kjeda meg kanskje litt i byrjinga, men blei van til forma til serien, og må sei at det blei noko spennande innimellom. Serien evnar altså å spenne mellom dårleg og god, med litt overvekt på dårleg og middels. Eg bestemte meg for å sjå serien av interesse for Planet of the Apes, og utforskinga av dette oppdikta universet var den største motivasjonen for å halde fram undervegs.

Eg kan berre anbefale serien til dei mest interesserte. Og har du sett første episode, så har du i grunn sett alt. Det er inga avslutting, og episodane kunne ha blitt sendt i tilfeldige rekkefølge utan problem.

IMDb-logo
TV Time-logo
Filmfront-logo
Planet of the Apes 1974 plakat - Filmdagbok

Skodespel

Roddy McDowallRon Harper (I)James NaughtonVis alle

Land