Private School

Film · 1983 · · 17. august 2012
2/5

I heilskap er Private School ingenting anna enn ein overflatisk film utan ei god historie. Men i deler er det nok klisjear, overdrivne romantiske scener, obligatoriske flaue augneblinkar og nakne dusjscener til å plassere filmen perfekt blant tenåringskomedie på 1980-talet. Og så er Phoebe Cates med.

Alt i alt er Private School verre enn godt nok. Det er langt i frå god komedie, og dei fleste scenene kjennest som krav frå ein eller annan investor.

Eg kan likevel ikkje la vere å bli underheldt, om ikkje meir enn litt. Eg har ei svakheit for tenåringskomediar, spesielt dei frå 1980-talet.

IMDb-logo
Private School 1983 plakat - Filmdagbok