Rådebank

I NRK-serien Rådebank følgjer me Glenn-Tore som er del av rånemiljøet i Bø, og som nyleg har slått opp med kjærasten sin. Me får også innblikk i eit rånemiljø som er basert på fleire verkelege hendingar.

Etter første episode hadde eg trua på denne serien. Han starta godt. Glenn-Tore eller GT på kort har nokre utfordringar og ein livssituasjon som har potensiale til å utvikle seg.

Det som utviklar seg vidare er at heile serien handlar om at livet går i feil retning for GT. Det blir mykje dveling ved dårlege val, og eg finn lite positivt å sjå opp til eller fram til. Eg saknar at Rådebank legg til rette for at antihelten i det minste har eit snev av fornuft, men nei.

Livet som del av rånemiljøet i Bø er der alltid, men ikkje nok. Det hamnar som mykje anna i skuggen til den destruktive oppførselen til GT. Ved alle vendingar der serien kan legge opp til å formidle fornuft, så går hovudrolla andre vegen. Det er ikkje det at eg forventar at hovudpersonen skal vere ein perfekt person, men det blir rett og slett einsformig.

Eg såg heile serien i løpet av ein ettermiddag. Sånn sett var ikkje serien for dryg, sjølv om det blei litt einsformig. Og mot slutten skjer det meir igjen, så eg har lite å utsetje på måten sesongen avrundar på. Han legg også opp til meir, noko eg håpar at det blir. Med mykje av problema med kjærleikslivet til GT bak oss, kan det vere at serien blir betre.

Rådebank 2020 plakat - Filmdagbok