Superstorm

Serie · 2007 · · 30. april 2007
3/5

BBC runda nyleg av den hittil siste i rekka av politisk inspirerte miniseriar. Sidan eg i heile tatt skriv om denne no så har eg også sett han.

Delt inn i tre deler på ein time kvar får me ei historie om forskarar og ymse folk relatert til vêr som har blitt samla i ei gruppe for å finne ei løysing på eit aukande orkanproblem. Under namnet Stormshield får desse tida inntil neste orkansesong på å finne ein effektiv måte å sleppe unna det verste på.

Å stoppe ein orkan er lettare sagt enn gjort. Og ei god løysing skal bli forklart på godt vis for å vere truverdig. Dette klarar Superstorm fint, og det er lite som kjennest direkte urealistisk for meg som generelt ikkje har særleg peiling på vêr.

I tillegg til gode simulasjonar, statistikkar og arkivfoto for å gjere det endå meir realistisk, kjem det etiske problemet ved vêrforandring, politiske interesser kontra det beste for folk.

Superstorm fanga fort interessa mi, mykje på grunn av den gode blandinga av tema og problem. At BBC står bak er for meg eit kvalitetsteikn som ikkje er til å oversjå, og at det er lagt arbeid i denne serien kan eg merke på det høge nivået spesialeffektane har i seriesamanheng.

IMDb-logo
Superstorm 2007 plakat - Filmdagbok