The Amputee

Film · 1974 · · 3. April 2007
2/5

David Lynch skreiv eit hastemanus på eit døgn som blei til The Amputee. Eigentleg er dette ei utprøving av nytt kamerautstyr for AFI, som David Lynch overtala til å få meining.

Ei dame (Catherine E. Coulson) med amputerte bein tenker usamanhengande ord med forteljarstemme mens ein pleiar (David Lynch) reinsar såret på det eine beinet. Nysgjerrigheita her ligg i kva ho eigentleg tenker omkring. Sidan det var to kamera som skulle prøvast ut blir me vist to opptak av ei lik scene, det er eit opptak for mykje.

IMDb-logo
The Amputee 1974 plakat - Filmdagbok