The Philadelphia Story

Film · 1940 · · 25. mars 2008
4/5

The Philadelphia Story er ein lystig film om journalistikk, bryllaup, kjærleik og personleg økonomi. Det handlar om menneske som ikkje nødvendigvis står for handlingane dei er nøydd til å utføre. Det er frå første stund klart at bryllaupet eg viser til vil vere noko utanom det vanlege.

Cary Grant, Katharine Hepburn og James Stewart er dei tre viktigaste i denne romantiske komedien som veit å bli meir enn overflatisk vrøvl.

Handlinga er passe innvikla. Eg unngår ei oppsummering her for å spare lengda. Det involverer altså journalisten (James Stewart), dama som skal gifte seg (Katharine Hepburn) og eks-mannen hennar (Cary Grant). Møte mellom desse med fleire opnar gradvis for sjølvinnsikt for personar som trudde dei hadde funne sin plass i livet. Dette er komisk innvikla og ikkje minst subtilt, mykje takka vera gode skodespelarprestasjonar.

Etter å ha sett skodespelarane i andre filmar tidlegare forventa eg for mykje denne gongen. Eg sat med kjensla av at det kunne ha vore enda betre.Toppkarakteren uteblir.

IMDb-logo
Filmfront-logo
The Philadelphia Story 1940 plakat - Filmdagbok