The Plan

Film · 2009 · · 16. november 2009
3/5

The Plan er for folk som har sett serien Battlestar Galactica, og kan tenke seg svar på eit par spørsmål som aldri blei svara på undervegs. Det vil ikkje sei at han svarar på alt, og spesielt det som kan sjåast på som overnaturleg ved serien er utelaten.

The Plan handlar om cylons først og fremst, og fortel om deira side i krigen. Modellen One står i sentrum, vinklinga mot cylons er om ikkje akkurat fartsfylt, så grei nok på informasjon. Som supplement er dette greit, som film er det mangefullt og litt unødvendig. På ein god dag er filmen god nok.

IMDb-logo
The Plan 2009 plakat - Filmdagbok