Watership Down

2018–2018 / Serie
2. januar 2019
3/5

Watership Down har blitt gitt ut både som film og serie før, men dette er mitt første møte med historien i noko form.

Denne versjonen av Watership Down er eit samarbeid mellom Netflix og BBC, og består av fire episodar: The Journey, The Raid, The Escape og The Siege.

Animasjonen spenner over eit større spekter. Delvis ser det ut som det er eit dataspel og er ikkje så rik på detaljar eller naturtru omgivnader. Andre deler av serien ser lekker ut. Kaninene er godt animert og eit pluss.

Opplevinga trekk litt ned innleiingsvis på grunn av animasjonen, men hentar seg fort inn på ei god historie som er lett å engasjere seg i. Eit tiltak som er gjort for å løfte serien er å ha mange kjente skodespelarnamn bak kaninstemmene, men det er ikkje utslagsgivande for kvaliteten til serien på nokon måte.

Watership Down handlar om kaniner som må rømme frå sin bustad, då mennesker kjem for øydelegge heimen deira med eit byggeprosjekt. Det blir ei farefull og innhaldsrik ferd, som i denne miniserien utmunnar i omlag fire timar med underhaldning.

Det er mykje interessert å ta tak i her. Sett bort frå historien som er god, har også kaninene eigne ord, religion, mytologiar som dei brukar og snakkar om. Og me får ikkje nødvendigvis forklaringen på kva dei meiner, men blir ståande som uvitande tilskodarar frå usida av deira kultur i mange stunder.

Watership Down sitt tempo er det som trekk litt ned hjå meg når alt kjem til alt. Det går i blant litt seint å kome seg gjennom ei hending. Utover det likar eg serien godt, og er òg nysgjerrig på filmatiseringa frå 1978 der heile historien blir fortalt på 90 minutt.

Watership Down 2018-2018 plakat - Filmdagbok

Relaterte innlegg