Xiao ao jiang hu

Innvikla og mange like folk i filmen med same klede, rare namn som ikkje er så lett og hugse.

Forvirrande klipping i slåstscenene kan også bli slitsamt.

Xiao ao jiang hu 1990 plakat - Filmdagbok