1941 - Filmdagbok

1941 1979

Dette kan like godt vera ein av dei mest anstrengjande, kostnadseffektive og utførlege filmane som nokosinne er laga.

Ideen var ein god ein. Ein komedie om den maniske reaksjonen på ein antatt invasjon av Los Angeles har fantastisk potensiale. Men det tek meir enn ei samling med eksplosjonar og kreativ øydelegging for å laga ein morosam film. Den merkelege tingen er, det er vanskeleg å slutta å sjå at filmen skjer.

Du lyt nesten tenkja at med så mykje talent må det berre verta betre på eit tidspunkt, men det gjer det ikkje. Eg kan tenkje meg at med eit mindre budsjett og eit strammare fokus på færre karakterar, så kunne dette ha vore ein mykje meir underhaldande film.

Steven Spielberg kunne ha trengt litt hjelp her. For å kaste mange store namn og pengar på skjermen garanterer ikkje ein god film.