2081 - Filmdagbok

2081 2009

Kortfilmen 2081 tek opp eit interessant poeng. Handlinga er sett til ei dystopisk fortid, år 2081, og alle menneske blir tvinga til å vere like.

Dette er ei billedliggjering av det store ønske politikarar i dag har om å få oss inn i eit egalitært samfunn. Poenget blir framheva i 2081s handling ved at dei som er betre enn andre på noko vis, mellom anna må festa innretningar på kroppen for å redusera emna til å røre seg eller til å sjå.

Egalitarisme er ein grufull tanke og direkte vondskap.