A Dog Year - Filmdagbok

A Dog Year 2009

Nokre gonger gjer folk feil når dei får eit kjæledyr, spesielt ein hund. Dei gløymer at visse rasar var meint å vera hjelparar på garden, i staden for å verta husdyr. Jon Katz, ein mann med kunnskap om hundar, vert bede om å hjelpa med ein border collie, Devon, som vart misbrukt av eigaren sin. Mr. Katz hadde to eldre labrador retrieverar heime. Tillegget av ein ny hund viser seg å vera ei større utfordring enn Jon hadde forventa.

Den frustrerande perioden då han skal bli kjent med hunden, viser ein hund som har vorte misbrukt. Devon er øydeleggjande, nesten uhandterleg, fordi han ikkje har disiplin. Jon Katz går gjennom ein tøff periode i livet sitt. At kona hans har flytta vekk frå han, har sendt han inn i ein dårleg sinnstilstand. Sjølv dottera hans, Emma, ​​merkar tilstanden hans til hans store fortviling. Dessutan har han som forfattar fått skrivesperre. Og ein av hans eldre hundar vert sjuk og må avlivast.

Når Jon avgjer å flytte på landet for å koma seg bort frå dei vanlege distraksjonane heime, tek han Devon med seg. Han prøver å halde seg for seg sjølv, men vert som ny tilflyttar attraksjonen i den næraste småbyen. Dei enkle folka i området viser seg å vera klokare enn han gir dei kreditt for.

Han vert fortald å oppsøke Lois Blair, som sjølv eig ein border collie og er flink med hundar. Ho skjønnar kva problemet med Devon er. Lois er ei kvinne med få ord. Ho er direkte og går ikkje rundt grauten. Råda hennar til Jon fungerer godt. Hunden blir kvitt sine problem. Dei personlege problema til Jon er større. Han må handtera sin eigen situasjon så snart som mogleg.

Eg visste ikkje mykje om kva filmen handla om, så eg tok ein sjanse. Det var ei positiv overrasking. Dette er ein film som kan anbefalast vidare, kanskje spesielt om du likar hundar.

Det kompliserte livet til Jon Katz var ikkje akkurat på ein god plass. Å måtte handtera ein uroleg og misbrukt hund, er ei stor utfordring for alle, men kanskje spesielt for ein mann som i tillegg står ovanfor ei stor personleg krise.

Filmen blir endå betre ved at Jeff Bridges er til stades. Uansett kor kva filmar han dukkar opp i, så leverer han godt skodespel. Lois Smith spelar Lois Blair, og Lauren Ambrose portretterer Emma. Filmen er både skrive og regissert av George LaVoo.

A Dog Year er ein film som freistar å halda fokus ved å ikkje bli for søt med tanke på korleis temaet kunne ha vorte behandla av store filmstudio.