- Filmdagbok

Barbershop: The Next Cut

Tolv år etter Barbershop 2 er mennene og no kvinnene i frisørsalongen tilbake på film. Dei har blitt langt vaksnare siden sist, og nabolaget har endra seg til det verre.

Det er uro i bydelen av Chicago kor salongen ligg som er kjerna i filmen. Det er ein politisk og samfunnsprega undertone av det som elles framstår som ein lettfordøyeleg film.

At Barbershop: The Next Cut tar opp seriøse tema er styrken til filmen. Dei humoristiske poenga og det mellommenneskelege dramaet er for tynt. No er det mange år sidan eg så dei to første filmane, men eg minnast at samtalane og dramaet var betre i dei.

Kor Barbershop: The Next Cut står politisk er ei sak eg kunne skrive meir om. Her er det mykje eg ikkje likar. Men eit godt poeng som blir fremja er når nokon seier at dei må ordne opp i nabolaget sitt sjølv, og ikkje forvente at politikarane skal gjere noko. Og dei meiner på fredeleg og lovleg vis, ikkje med makt.

Utan koplinga til tidlegare filmar hadde eg nok oversett denne filmen. Det blir heller ingen anbefaling, så sant du ikkje har sett dei gamle du også, og er nysgjerrig. På den måten er ikkje dette nokon dårleg sak heller. Det er berre det at han er for anonym.

#Barbershop