Blonde - Filmdagbok

Blonde 2022

I Blonde på Netflix får vi følge Marilyn Monroe i ei fiktiv versjon av hennar eige liv. Filmen er basert på ein roman av Joyce Carol Oates, og er ei interessant og utfordrande tolking av den kjende skodepelarinna si karriere og personlege liv.

Marilyn Monroe er kjend for skjønnheita si, men ho er også ein dyktig og kompleks skodespelar. I Blonde får me eit innblikk i korleis det er å leve i skjønnheitsdiktaturet Hollywood, og kor mykje press ein er underlagt for å alltid skulle vere perfekt.

Skodespelararbeid er ein lidenskap for Monroe, men det er ikkje alltid like enkelt å få jobben. Monroe må kjempe for å få dei beste rollane, og ho er konstant usikker på korleis ho eigentleg er som skodespelar.

Det er spesielt interessant å følgje Monroe i rolla si som fiktiv versjon av seg sjølv. Ana de Armas legg ned mykje arbeid i å skape ein truverdig og nær karakter, og ho lykkast svært godt.

Blonde er ein interessant og utfordrande film om ein av Hollywood si største ikoner.