- Filmdagbok

Cloverfield

Omsider mange år etter utgjeving gjekk eg inn for å sjå Cloverfield, som eg best hugsar frå 2008 med si utprega marknadsføring og berykta rista kameraføring.

Det er ein passe god film. Ein ganske rett fram monster- og katastrofefilm, som lenge spelar på det ukjente. For min del kunne han latt vere å vise så mykje av monsteret som han gjorde, og oppnådd endå meir ved å spele på frykt og kaos. Men det er likevel innanfor.

Eg likar kor enkel og avgrensa handlinga er. Det er lite behov for å trekke inn kva som skjer andre stader enn i handlinga til filmen. Nokon tilbakeblikk og litt kreativitet for å skape eit personleg drama er velkomme, men det blir aldri større enn det.

Dei negative sidene til filmen er den irriterande kameraføringa, og heile greia med funne videomateriale. Allereie i 2008 var dette eit datert verkemiddel. Men ettersom resten av filmen stort sett var fornøyeleg, så kan eg til ei viss grad oversjå det her.

#Cloverfield