Dirty Girl - Filmdagbok

Dirty Girl 2010

Denne filmen byr på litt av alt. Humor, kjensler, ei god kjensle av å sjå han og nokon pinlege stunder.

Det startar på ein humoristisk måte og går over til å bli meir eit drama etter kvart, og med nokon kjensleladde scener. Eg sympatiserer med karakterane i denne scenene.

Eg blei overraska over Dirty Girl, fordi eg ikkje forventa at filmen skulle stikke seg ut slik som han gjorde. Forventingane var ikkje så høge før eg byrja. Eg trudde mest at det skulle bli ein lett og ledig komedie med fysisk humor. Men han byr på ei veldig god historie og karakterar som du kan sympatisere med.

Etter kvart blir dette ein film som gir deg gode kjensler og som er fin, men der handlinga er mange klisjear. Skodespelet fortener å bli nemnt som godt. Eg anbefalar deg å sjå Dirty Girl.