- Filmdagbok

Dirty Harry

Ein god film med Client Eastwood som er ein ikkje fullt så firkanta politiinspektør ved namn Harry Callahan. Han er ikkje korrupt ved at han gjer ting for skurkar og får betalt for det. Han gjer berre ting på sin eigen måte.

#Dirty Harry