Fahrenheit 9/11 - Filmdagbok

Fahrenheit 9/11 2004

Informativ, men for subjektiv.

Eg stolar ikkje på Michael Moore, han klagar over alt stadig vekk. Når han sjølv skal ordne noko så gjer han det ut frå hans eiga subjektive oppfatning av kva som er rett, ikkje ved vurdering av fakta, konsekvensar og ekte rettferd som er individuelle rettar. Det han gjer er jo heilt feil.

Eg blir irritert av mindre.