I Love You, Man - Filmdagbok

I Love You, Man 2009

Alle treng vener, og Peter (Paul Rudd) har kome dit i livet at han treng sine. Som fersking i jakta på venner tar det ei stund før Peter møter den rette, Sydney (Jason Segel).

Fan av Jason Segel sine tidlegare rolleprestasjonar som eg er, let eg meg glede trass i at Paul Rudd ikkje er like interessant heile filmen. Som komedie går denne i fleire opptrakka spor, men glimtar til med overraskingar og har stort sett god humor å servere.

Samtidig er det ein balanse mellom venskap og kjærleik, begge sidene får nok tid og framdrift til å bli fortalt i heilskap.