Judgment at Nuremberg - Filmdagbok

Judgment at Nuremberg 1961

Med sine tre timar kan Judgment at Nuremberg skremma på førehand som eit potensielt eviglangt rettsdrama. Tre timar tyder derimot på at Stanley Kramer har kunne gå i djupna og forma filmen slik at det ikkje vert eit hastverk mellom korte argument og ein felt dom.

Judgment at Nuremberg vert god nettopp fordi han kan bruka tida på å byggja seg opp og krypa under huda. At både den tyske og amerikanske advokaten får sagt sitt, at ingen vert favoriserte, trass i klientane sine, og at alle spørsmåla rundt handsaming av brotsverk gjort av einskildmenneske i krigssamanheng kjem fram, gjer dette til utruleg god film.