- Filmdagbok

Labor Day

Labor Day er eit stemningfullt og fint drama, men vanskeleg å vurdere og plassere på grunn av eit uklart grunnlag.

Tatt oppbygging, skodespel, formidling av kjensler, visuell og audiovisuell tone til vurdering, så har eg lite å utsetje på dette periodedramaet sett til 1987.

Det er i tilsløringa til historia av ein diskutabel situasjon og ei uklar fortid eg opplever at filmen ikkje når meg. Her er det eit gap mellom det eg tolkar som ei oppmaning til tilgiving, og mitt eige verdigrunnlag. Filmen prøver å vere ettergivande og avstå frå fornuft, og framstill dette som meir menneskeleg enn ideen om at kriminelle handlingar har konsekvensar.

På alle desse områda går filmen rundt grauten, og prøver på sin måte å skape ein diskusjon, og å manipulere sjåaren ved å framstille offer som skyldige i sin eigen skjebne.

Dette er eit drama, det er fiksjon, og det derfor fritt fram for tolking. Eg kan fylle hola til historia med mine idear. Så poenget mitt er heller at eg ikkje har sansen for ein film som blant anna prøver å rasjonalisere motivasjonen til ein forbrytar.

Dette var for meg den interessante delen av Labor Day å ta opp. Utover dette likar eg mange av scenene og stundene i filmen, sett på i avgrensa forstand. Dessutan likte eg godt epilogen, som er verdt å nemne. Epilogar er gjerne ein del av filmar eg kunne tenke meg å stå over, men her byggjer heile filmen seg opp mot det som blir ei ønskeleg avslutting.