Love Actually - Filmdagbok

Love Actually

Kvar gong svarar denne filmen til forventningane mine. Eg set alltid pris på eit gjensyn med Love Actually og filmen set meg i god stemning. Om det er fordi eg let britar sleppe unna med meir sentimentalitet, fordi blandinga av komedie og drama her er veldig fin, eller fordi han er full av skodespelarar eg har eit godt forhold til, det kan vere.

Tittelen og plakaten skildrar innhaldet på treffande vis. Det er ein kjærleiksfilm og det er ein film utan ei stor hovudrolle. Ein fin romantisk komedie innpakka i julepapir.

I frå den britiske statsministeren spela av Hugh Grant til ein sørgjande Liam Neeson. Filmen er stykka opp i mange små historier som alle heng saman på enkelt vis ved å ta plass i same oppdikta univers i London. Sjølv om historiene er fleire blir eg sitjande igjen med ei fullkomen oppleving. Ein fare med å ta for seg så mykje er at filmen ikkje vil få tid nok til alt, men karakterane i Love Actually er lette å bli kjente med og alt går glatt.

Handlingsreferat her passar seg ikkje no. Ei forenkla oppsummering ville vist eit kjedeleg og stykkevis bilde av filmen, og ville ha tatt for stor plass i tekstform. Kortfatta kan filmen skildrast som eit førjulskøyr i fleire menneske sitt kjensleliv, der det går veldig mykje opp og ned. Tonen til filmen er likevel for det meste med på å gi deg små stikk av glede framfor noko anna.

Love Actually har høg gjensjåingsverdi. Det er når jula nærmar seg at eg stadig får lyst til å sjå filmen igjen, sjølv om eg har sett han mange gonger før.

Ting som julehiten til den gamle rockaren Billy Mack (Bill Nighy) er ein av fleire småting i filmen som slår an gong på gong. Ikkje nok med at eg smiler når eg ser han, men eg blir i godt humør.

#Love Actually #Julefilmar