- Filmdagbok

P.S. I Love You

Hilary Swank spelar enke i det som er ein vellykka, men enn eit så gjenkjenneleg forsøk på eit romantisk drama.

Det handlar om å kome over ektemannen, samtidig som han har lagt igjen eit drøss med beskjedar ho mottek etter han er gått bort grunna kreft.

Eit handlingsreferat åleine viser derimot ikkje filmen si gode side godt nok, det er rolletolkinga av Hilary Swank, som ikkje er ei sterk oppleving. Det er ein gang i handlinga som aldri stoppar opp ved eller går for djupt inn i møte med folka undervegs. Likevel om filmen har ein gjenkjenneleg struktur på eit overordna nivå.

Rett og slett ein fin film, og enkel underhaldning.